PROJE KAPSAMINDA OLUŞTURULAN EĞİTİCİ HAVUZUNA İLİŞKİN BİLGİLER
 

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
Genel Sekreterliği
İVEDİ-GÜNLÜ

Sayı     : 87742275-659-304-2012/83/5830                                                               111111111111111111111111111111111111111111111111105/02/2013
Konu   : Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin
Geliştirilmesi Projesi (CAS)  kapsamında
eğiticilerin görev, rol ve sorumlulukları

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığınca ortaklaşa yürütülen “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi”, Avrupa Konseyi ile Merkezî Finans ve İhale Birimi (MFİB) arasında yapılan hibe sözleşmesi ve Projenin Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2009 yılı Planlaması kapsamında finanse edilmesi ile yürürlüğe girmiştir.
Projenin tahmini sonuçlarından birisi de, Proje kapsamında belirlenen konu başlıklarında eğitim materyallerinin hazırlanması, meslek öncesi ve meslek içi eğitim müfredatının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına göre yeniden düzenlenmesi ve seçilen eğiticilerin ülke genelinde yapılacak eğitim çalışmalarında belirlenen konu başlıklarında eğitim vermek üzere devamlılıklarının sağlanması ile oluşturulan “Eğitici Havuzu”ndan ilgili tüm kurum ve kuruluşların istifade etmesidir.
Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hedeflere ulaşılabilmesi için eğiticilerden konularına göre bazı görev, rol ve sorumlulukları yerine getirilmeleri beklenmektedir. Eğitici olarak belirlenenlere ilişkin tüm liste, Ek-1 sayılı excel tabloda bulunmaktadır.
Ekli listede tüm eğiticilerin konuları da belirtilmek suretiyle iletişim bilgileri belirtilmiştir. Konu başlıkları yönünden grup içerisinde bilgi alışverişi ve iletişim ağının sağlanabilmesi için ortak bir mail grubu oluşturulmuş, Proje ortaklarının da görüş ve değerlendirmeleri alınmak suretiyle merkezi kurumlarda görevli eğiticilerden bazıları grup sekretaryası için görevlendirilmiştir (Bkz. Ek-1, sarı (asıl) ve mavi (yedek) renkli işaretli kişiler).
Her konu başlığı için eğiticilerden istenecek hususlar Ek-2’de sunulmuştur (Bu mektup-yazı ve ekleri, Proje ortakları ile yapılan çalışma grubu toplantısında görüşülerek kabul edilmiş, III. Yürütme Kurulu toplantısında da onaylanmıştır).
Proje takvimi de gözetilerek; ilgililerce işbirliği anlayışı ve sorumluluk duygusu çerçevesinde istenilen hususların süresinde, doğru ve düzenli bir şekilde yerine getirilmesi hâlinde, arzulanan seviyeye ulaşılabilecek; söz konusu bu çalışma, standart eğitim materyalleri ile sunum taslaklarının hazırlanmasına hizmet edecek; aynı zamanda eğiticilerin ileride verecekleri eğitimler bakımından da hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır.
Ek-1 sayılı excel listede, Ek-2 sayılı tabloda numaralandırılmış bir şekilde belirlenen araştırılması gereken hususlar her bir eğitici bakımından sadece numarası yazılmak suretiyle belirtilmiştir.  Ek-3’te ise grup sekretaryası ve Ek-2 sayılı tabloya ilişkin bazı açıklamalara yer verilmiştir.
2013 yılı Mayıs ayının sonu ya da Haziran ayında bütçe olanaklarının yeterli olması hâlinde tüm eğiticilerin; bütçenin elverişli olmaması durumunda ise gruplarına göre oranlı bir şekilde katılımın sağlanacağı yaklaşık yüz eğiticinin iştirak edeceği uzman toplantılarında (çalıştay şeklinde yapılması düşünülmektedir) bu çalışmaların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu çalışmanın, en geç 30 Nisan 2013 tarihine kadar tamamlanması ve grup sekretaryasına elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir (Ek-2 sayılı tablonun 16 ve 19. maddesinde belirtilen hususların, 15 Şubat 2013 tarihine kadar yerine getirilmesi beklenmektedir).
Bu bakımdan, yazı ve eklerinin Projede eğitici olarak belirlenen ve Ek-1 sayılı listede isimleri bulunanlara tebliğini arz ve rica ederim.

 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Muzaffer  BAYRAM
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Hâkim
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Genel Sekreter

EKLER:
1)  Ek-1 sayılı Liste
2)  Ek-2 sayılı Tablo
3)  Grup Sekretaryası ve Ek-2 sayılı
Tabloya ilişkin açıklamalar

DAĞITIM:
Gereği :
Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğine
Yargıtay Genel Sekreterliğine
Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına
HSYK Teftiş Kurulu Başkanlığına

Adalet Bakanlığı;
Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne
Kanunlar Genel Müdürlüğüne
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına
Adli Tıp Kurumu Başkanlığına

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü;
Dışilişkiler Dairesi Başkanlığına
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığına
Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığına
Güvenlik Dairesi Başkanlığına
Asayiş Dairesi Başkanlığına
Hukuk Müşavirliğine
Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığına
Polis Akademisi Başkanlığına
Ankara Emniyet Müdürlüğüne

Cumhuriyet Başsavcılıklarına;
Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Akyazı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Bakırköy, Balıkesir, Bayburt, Beykoz, Beyşehir, Bolu, Bozüyük, Burdur, Bursa, Cizre, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edremit, Elbistan, Ereğli (Konya), Erzurum, Eskişehir, Gülşehir, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Haymana, Hınıs, Hopa, Ilgaz, İmamoğlu, İstanbul, İstanbul Anadolu, İzmir, Karataş, Karşıyaka, Kayseri, Kırklareli, Kızılcahamam, Kocaeli, Kulu, Lüleburgaz, Malatya, Manavgat, Manisa, Menderes, Mersin, Midyat, Osmaniye, Ödemiş, Polatlı, Sakarya, Samsun, Sarıoğlan, Seferihisar, Silifke, Silivri, Silopi, Sincan, Sinop, Şırnak, Tarsus, Tatvan, Tavşanlı, Tokat, Van, Viranşehir, Yalvaç, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına;
Adana, Akyazı (Sakarya), Ankara, Antalya, Ayvalık (Balıkesir), Bakırköy, Batman, Bursa, Çardak (Denizli), Çınar (Diyarbakır), Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Fethiye, Gaziantep, Genç (Bingöl), Gölbaşı (Ankara), Haymana (Ankara), Hınıs, Iğdır, İskenderun, İstanbul, İstanbul Anadolu, Kahramanmaraş, Karşıyaka, Malatya, Manisa, Mardin, Salihli, Silifke, Silivri, Sincan, Siverek, Trabzon, Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına

 

TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLENLERE İLİŞKİN LİSTE

 

Sıra No

GÖREVLENDİRİLDİKLERİ ALANLARDA EĞİTİCİLERDEN İSTENECEK HUSUSLAR

1

Literatür taraması yapılması, yerli ve yabancı tüm kaynakların künyesinin bilimsel esaslara uygun biçimde yazılarak genel bir liste oluşturulması

2

İlgili mevzuatın (Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge) güncel biçimde arşivlenmesi, genel gerekçe ve komisyon raporlarının da bu kapsamda değerlendirilmesi

3

Uluslararası belgeler açısından yaklaşımın belirlenmesi ve özetlenmesi

4

Avrupa Birliği Hukuku açısından ilgili direktif ve tavsiye kararlarının arşivlenmesi, özetinin çıkarılması

5

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) açısından yaklaşımın belirlenmesi ve özetlenmesi; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları bakımından değerlendirilme yapılması, ilgili içtihatların arşivlenmesi, paylaşılması, içtihatların kısa ve özet biçimde derlenmesi

6

Anayasa Mahkemesi içtihatlarının toplanması, arşivlenmesi, benzer şekilde özetinin çıkarılması

7

Varsa Uyuşmazlık Mahkemesi içtihatlarının toplanması, arşivlenmesi, benzer şekilde özetinin çıkarılması

8

Yargıtay içtihatlarının toplanması, arşivlenmesi, benzer şekilde özetinin çıkarılması

9

Varsa Danıştay içtihatlarının toplanması, arşivlenmesi, benzer şekilde özetinin çıkarılması

10

Çeşitli açılardan istatistikler oluşturulması

11

Mukayeseli hukuk örneklerinin incelenmesi, özetinin çıkarılması

12

Doktrinin yaklaşımının özetlenmesi (leh ve aleyhteki görüşler, sentez)

13

İlgili hukuki görüşlerin ve duyuruların tespiti, arşivlenmesi, özetlenmesi

14

Daha önce yapılmış yurt dışı çalışma ziyaretleri kapsamında hazırlanmış raporların arşivlenmesi, ilgili bölümlerinin özetlenmesi

15

Daha önce yapılmış proje, seminer, sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri faaliyetlerde hazırlanan rapor ve sunulan tebliğlerin arşivlenmesi, derlenmesi ve özetlenmesi

16

Uygulamada sorun teşkil eden hususların özet halinde tespiti, birlik sağlamaya ya da çözüme yönelik önerilerin bildirilmesi (ihtiyaç değerlendirme raporunun hazırlanmasına esas olmak üzere, sorun ve önerilerin 15 Şubat 2013 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. -Grup Sekretaryasını yapacak eğiticilerin yönetimi ve sorumluluğunda grupta bulunan herkes; ancak özelde EK-1 sayılı tabloda isminin karşısında “16” rakamı  yazılı bulunan eğiticilerin birinci planda organizasyonu ve çabasıyla.)

17

HSYK’nın şikâyet, disiplin ve diğer konularındaki karar ve işlemleri ile Bakanlık mucipleri bakımından konunun değerlendirilmesi ve özetlenmesi,

18

HSYK ve Adalet Bakanlığı teftiş tavsiyeleri açısından yaklaşımın belirlenmesi ve özetlenmesi

19

İçindekiler tablosu hazırlanması, grup içinde mutabakat sağlanması ( Grup Sekretaryasını yapacak eğiticilerin yönetimi ve sorumluluğunda grupta bulunan herkes tarafından 15 Şubat 2013 tarihine kadar bitirilmesi beklenmektedir.)

 

 

 

 

 

 

 

GRUP SEKRETARYASI ve EK-2 SAYILI TABLOYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Grup Sekretaryasının görevleri, Ek-2 sayılı Tablo ve grup içerisindeki iletişime ilişkin bazı hususlar aşağıda belirtilmiştir:

  • Eğiticilere kurumlarınca tebliğ edilen bu yazıyı müteakiben, grup sekretaryasını yürüten eğiticiler tarafından ortak bir e-mail grubu oluşturularak grup içindeki  tüm eğiticilerin bu ağı kullanmak suretiyle birbirleri arasındaki iletişimi sağlamaları temin edilecektir.
  • Ortak e-mail grubuna (CC hanesine), kurumları adına Projeden birinci derecede sorumlu, çalışma grubu üyeleri, Sayın Aytekin Sakarya  (Adalet Bakanlığı CİGM -Genel Müdür Yardımcısı, aytekin.sakarya@adalet.gov.tr), Sayın Seyfullah Çakmak (HSYK-Tetkik Hâkimi, seyfullah.cakmak@hsyk.gov.tr), Sayın Senem Gürol (Avrupa Konseyi – Program Yöneticisi, Senem.GUROL@coe.int), Sayın Reyhan Atakur Yıldırım (Türkiye Adalet Akademisi, Koordinatör Hâkim, reyhanatakur@gmail.com) eklenecektir.
  • Eğiticilerin, Grup Sekretaryasından sorumlu kişiye/kişilere e-mail yoluyla ya da telefonla her zaman ulaşabilmeleri mümkündür.
  • Ortak mail grubu, aynı zamanda bilgi paylaşımı ve oluşan bazı tereddütlerin giderilmesi ile ortak akıl yoluyla doğru sonuçlara varılmasına hizmet edecektir.
  • Ortak mail grubu, Ek-2 Sayılı belgede belirtilen ortak görevlerin yapılmasında (özellikle içindekiler bölümünün hazırlanması, bilgi ve belge paylaşımı, redaksiyon vb. hususlar) haberleşme ve iletişimi sağlayacaktır. 
  • Ek-2 sayılı Tabloda numaralandırılmış bu hususlar, Ek-1 sayılı excell listede her konu başlığı altındaki eğiticilere paylaştırılmıştır. Bu paylaşımda, bazı eğiticilerden aynı hususu araştırması ve raporlaması istenmiştir. Çakışan rakamlar bakımından zaman kaybı ve mükerrer uygulama yapmamak için derhal merkezi kurumlarda görev alan eğiticilerin yönlendirmesi veya ilgililerce doğrudan iletişim kurularak birlikte alınacak kararla araştırmanın/raporlamanın hangi yöntemle ve nasıl bitirilmesi gerektiği sonucuna varılmalıdır.
  • Bir ya da birden fazla araştırılması ve raporlanması gereken alanla sorumlu olan eğiticilerin kendilerine paylaştırılan konulara ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeleri durumunda Grup Sekretaryasının yönetiminde konunun tümüne yönelik araştırmalar, yapılan bu işbölümü sayesinde tamamlanmış olacaktır. Böylece, ana konunun en ince detaylarına kadar araştırılması sağlanacaktır.
  • Bu görevlendirme, asgari hususları içermektedir. Ek-2 sayılı Tabloda belirtilen numaralandırılmış başlıklar, bir konunun araştırılmasında ve raporlanmasında olası kaynak ve verileri içermektedir. Elbette bunun dışında başka veri kaynakları da bulunabilir. Eğiticilerin, konunun başka yönleri hakkında da araştırma yapmaları ve raporlamaları mümkündür. Ayrıca, araştırılan her konu için bazı başlıklar bakımından veri de elde edilemeyebilir. Bu nedenle, bu başlıklar genel nitelikte olup, belirli bir konu baz alınarak yazılmamıştır.
  • Grup Sekretaryası yönetiminde ve sorumluluğunda grupta bulunan herkes tarafından eğitim materyali ya da sunulacak tebliğe esas tüm bilgiler, tek bir word belgesinde toplanacak, dilbilgisi ve esas bakımından analiz ve kontrolü en az üç kişilik bir heyet tarafından yapılacaktır. Grup üyeleri ile paylaşılacak, redaksiyon ve denetimi yapılarak oluşturulacak mutabakat neticesinde nihai grup raporu/tebliği/materyali hazırlanacaktır.
  • Ek-2 sayılı Tabloda 16. sırada yer alan hususla ilgili olarak, özel olarak görevlendirilen eğiticinin ve Grup Sekretaryasının yönetimin ve sorumluluğunda uygulamada sorun teşkil eden konular ve çözüm önerileri en geç 15 Şubat 2013 tarihine kadar tespit edilmelidir.
  • Ek-2 sayılı Tabloda 14 ve 15. sırada yer alan hususlarla ilgili olarak, merkezi kurumlarda görev yapan eğiticilerin yönlendirmesi ve yapacakları iş bölümü ile gerekli özetlemeler yapılmalıdır.  Grup Sekretaryası da bilgilendirilmelidir.
  • Her grupta Grup Sekretaryasından birinci derece sorumlu olanlar sarı renk, ikinci dereceden sorumlu olanlar ise mavi renkte gösterilmiştir. Sekretaryadan asıl sorumlu kişinin izinli, raporlu veya başka bir sebeple bulanamaması durumunda bu görev, mavi renkte gösterilen diğer eğitici tarafından yerine getirilecektir.
  •  Bir grup bakımından iki eğitici sekretarya için görevlendirilmiş ise, her ikisi sarı renkle gösterilmiştir. Bu durum, her iki kişinin yürüteceği sekretarya açısından grup içerisindeki eğiticiler arasında eşit paylaşım yapılacağı anlamını taşımaktadır.  Bununla birlikte ortak bir şekilde de sekretarya işlemi yapılabilir. Ortak mail grubunda buna ilişkin hususlar belirtilecektir.
  •  Grup Sekretaryasının uygun ve gerekli görmesi durumunda Ankara’da veya yakın yerlerde bulunanların katılacağı bir toplantı düzenlenmesi yararlı olabilecektir.
  • Gerektiğinde Grup Sekretaryası, belirlenen ve görev verilen konu ya da bölümlerde ilgililerin iradesi ve olası zorunlu değişiklik hallerini de takdir etmek suretiyle konu bütünlüğünü bozmadan gerekli esneklikleri sağlamalıdır.

   

  ORTAK MAİL GRUBU
  (Bazı açıklamalar)

  1. CAS Projesi, ceza adalet sisteminin etkinliğini amaçlamaktadır.
  2. Projede,18 alt konu başlığı belirlenmiştir
  3. Projede asıl hedef, soruşturma evresinin tam ve etkili bir şekilde yapılmasını sağlamaktır.
  4. Belirlenen konu başlıkları büyük oranda bu amaca özgü olarak dizayn edilmiştir.
  5. Değişik kurumlardan ve uygulamacılardan belirlenen eğiticiler bu projenin sonucunda hedeflenen eğitici havuzunun kaynak kişileridir.
  6. Proje üç temel bileşenden oluşmaktadır. Birincisi, ihtiyaç analiz çalışmaları ve raporlanması, İkincisi ise, belirlenen konu başlıklarında meslek öncesi ve meslek içi eğitim materyallerinin hazırlanmasıdır.
  7. Meslek içi eğitimden birinci derecede HSYK ve Türkiye adalet akademisi müştereken sorumludur.
  8. Bugün gerek meslek öncesi ve gerekse meslek içi eğitim açısından oluşturulmuş ve ortak bir standarda bağlanmış eğitim modülleri bulunmamaktadır.
  9. Son zamanlarda Türkiye Adalet Akademisinde adaylara yönelik ders materyallerinin oluşturulmasın yönünde çabalar bulanmaktadır.
  10. Eğiticilerin seçildikleri konularda gelecek yıllarda düzenlenecek olan tüm meslek içi eğitim faaliyetlerinde, seminer, sempozyum, çalıştay vb. faaliyetlerde kaynak kişi olması beklenmektedir.
  11. Projede sadece uzman toplantıları (3 gün) ve eğiticilere verilecek 4 günlük eğitim bulunmaktadır. Takdir edersiniz ki iki yıllı aşkın süre devam edecek projede maksimum sadece 7 günlük eğitim, bu alanda eğitici vasfı kazanılmasına yetmeyecektir.
  12.  Asıl olan sürekli bir şekilde belirlenen konularda aktif biçimde araştırma, raporlama, okuma, pratik süzgeçten geçirmedir. Bu da ancak konusunda uzmanlaşma ile olur.
  13. Uzmanlaşmak için öncelikle ilgili tüm verilere ulaşmak, okumak ve analiz etmek gerekir.
  14. Ortak mail grubu, grup sekretaryası ve yapılan bazı görevlendirmeler bu amaçları sağlamaya yönelik asgari faaliyetlerdir, daha fazlasını eğiticilerin yapmaları mümkündür.
  15.  En iyi öğrenme metodu, bizzat çalışmaktır. “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” anlayışıyla verilen görevlerin zamanında yapılması bir konunun en ince detaylarına kadar araştırılması anlamına gelir.
  16. Sürekli eğitim, ancak konuya hazırlıklı olmakla anlam ve değerini bulur.
  17. Eğiticilerden beklenen hususlar nelerdir?
   • Konusuna azami şekilde vakıf olmak
   • Sürekli olarak bulundukları yerlerde pratiğe dökmek, mahalli seminerler düzenlemek
   • Bir konu için çağrıldığında sahaya çıkmaya hazır olmak
   • İşbirliği ve sorumluluk anlayışla grubu içerisinde iletişimi üst düzeyde tutmak
  18. Sekretaryadan beklenenler nelerdir?
   • Ortak mail grubunu harekete geçirmek ve sürekli canlı tutmak
   • Grup içi iletişimi, birlik ve beraberliği sağlamak
   • Sistematik ve analitik bir çalışma prensibi ile hareket etmek
   • Verilen görevlerin zamanında, doğru ve düzenli bir şekilde yapılıp yapılmadığını takip etmek,
   • Uygulamak sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini çok kısa ve öz biçimde İngilizceye çevirtileceği düşünülerek özel olarak görev verilen diğer eğiticilerle birlikte yapılmasını sağlamak
  19. Eğitim materyalinin mahiyeti nasıl olmalıdır?
   • Temel amaç; soruşturmanın etkinliğini sağlamaktır.
   • Doğru ve öz bilgiler esas alınmalıdır.
   • Belirlenen 18 başlıkta yer alan bilgiler çok öz bir şekilde ve eğitim materyalinin dokusuna uyacak şekilde monte edilmelidir.
   • Öncelikle içindekiler tablosu hazırlanmalıdır
   • Çok aşırı detay ve düplikasyon ifade eden cümle ya da kelimelere yer verilmemelidir.
   • Uygulamacının ihtiyacı olan ifadeler ve bilgiler yer almalıdır.
   • Bir uygulama rehberi niteliği taşımalıdır.

  MAİL GRUPLARI
  aramaelkoyma@hsyk.gov.tr; yakalamagozalti@hsyk.gov.tr; tutuklama@hsyk.gov.tr; iletisimdenetleme@hsyk.gov.tr; gizlisorusturmaci@hsyk.gov.tr; otopsi@hsyk.gov.tr; adlitipraporlari@hsyk.gov.tr; yasamahakki@hsyk.gov.tr; ozelsorusturma@hsyk.gov.tr; adlikolluksavcilik@hsyk.gov.tr; ifadealmateknikleri@hsyk.gov.tr; caprazsorgu@hsyk.gov.tr; savunmahakki@hsyk.gov.tr; orgutlusuclar@hsyk.gov.tr; terorsuclari@hsyk.gov.tr; yolsuzlukolaylari@hsyk.gov.trbilisimsuclari@hsyk.gov.tr; ifadeozgurlugu@hsyk.gov.tr

  cassekreterya@hsyk.gov.tr

   

  TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ KONU BAŞLIKLARI

  A- Koruma Tedbirleri   
     1) Arama ve el koyma
     2) Yakalama ve gözaltına alma
     3) Tutuklama ve adli kontrol
     4)  İletişimin denetlenmesi
     5)  Gizli soruşturmacı ve teknik araçlarla izleme

  B- Soruşturma evresi
     1) Ölü muayene ve otopsi
     2) Soruşturma sürecindeki adli tıp raporlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi
     3) Yaşama hakkı ile işkence ve insanlık dışı muamele yasağının ihlali sebebiyle meydana gelen olaylarda etkin soruşturma teknikleri
      4) Özel soruşturma yöntemleri  (Memur ve diğer kamu görevlileri hakkındaki izin işlemleri vs.)
      5) Adli kolluk-savcılık ilişkisi
      6) İfade alma teknikleri

  C- Kovuşturma evresi ve adil yargılanma hakkı
      1) Çapraz sorgu
      2) Savunma hakkı ve silahların eşitliği

  D- Organize suçlar

  1. Örgütlü suçlar
  2. Terör suçları

      3- Yolsuzluk olaylarına ilişkin suçlarda soruşturma teknikleri ve el koyma
  (Rüşvet, zimmet, resmî evrakta sahtecilik, kamu kurumunun dolandırılması, görevi ihmal veya kötüye kullanma gibi suçlarda etkin soruşturma yapma ve suç delilleri ile suç gelirlerine el koyma)
     4- Bilişim suçlarında soruşturma teknikleri ve delil elde etme yöntemleri

  E- İfade Özgürlüğü

  “ Adil Yargılanma Hakkı” kapsamında aynı zamanda soruşturma evresinde bu hakkında uygulanış biçimi, silahların eşitliği prensibi ve savunma hakkı bakımından değerlendirme konusu yapılacağından Cumhuriyet savcıları  da bu kapsamda başvuruda bulanabilecektir.

   

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.