YURTDIŞI ÇALIŞMA ZİYARETLERİ
 

Nisan 2013, Hollanda, Fransa, Almanya: Türkiye’de ceza hukuku alanında uluslar arası adli yardımlaşma ve işbirliği sistemini geliştirmek ve yetkililerin Avrupa ülkelerinde bu alandaki uygulamaları gözlemleyebilmek için Hollanda, Fransa ve Almanya’ya üç çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Taslak kanun hazırlığında bulunan çalışma grubu temsilcilerinin katılacağı bu ziyaretlerde uluslar arası adli yardımlaşma sisteminin işleyişi konusunda gözlemlerde bulunup bu ülkelerdeki yetkililer ile bilgi alış verişinde bulunulacaktır.

13-16 Mayıs 2013, Hollanda: Adil yargılanma hakkı, çapraz sorgu ve savunma hakkı konularında inceleme ve gözlemlerde bulunabilmek için hakim, savcı ve avukatlardan oluşan 10 kişilik bir grup Hollanda’ya çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

27-30 Mayıs 2013, Almanya: AİHS’nin 2. ve 3. maddelerin kapsamındaki suçların etkin soruşturması konusunda Almanya’ya çalışma ziyareti düzenlenecektir. Bu ziyarette kötü muamele ve öldürme suçlarının soruşturmaları, kamu görevlileri tarafından işlenen suçlarda özel soruşturma yöntemleri, otopsi ve adli tıp raporlarının hazırlanması ve kullanılması konuları incelenecektir.

Haziran 2013, İngiltere: Bilişim suçlarında delillerin tespiti ve toplanması için öngörülen metotların, ulusal düzeyde bilgi güvenliğini sağlayacak çalışmaların ve uluslararası bilişim şirketleriyle (facebook, twitter, yahoo, gmail…v.b.) işbirliğinde yaşanan sorunların incelenebilmesi ve bu konularda en iyi uygulamanın yerinde görülebilmesi için hakim, savcı ve avukatlardan oluşan 10 kişilik heyet İngiltere’ye çalışma ziyaretinde bulunacaktır.

Eylül 2013, İtalya: Organize suçlar, iletişimin denetlenmesi ve gizli soruşturmacı ile teknik araçlarla izleme konularını incelemek üzere İtalya’ya çalışma ziyareti düzenlenecektir. Bu ziyarette ayrıca özel soruşturma yöntemleri üzerine de çalışma yapılacaktır.

Eylül 2013, İspanya:  İfade özgürlüğü ile ilgili davaların soruşturması ve yargılamasını inceleyebilecekleri davaları gözlemlemek üzere hakim, savcı ve avukatlardan oluşacak heyet İspanya’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Buna ek olarak, terörle mücadele ve ifade özgürlüğü konuları çalışma ziyareti kapsamında ele alınacaktır.

Ekim 2013, Almanya:Yolsuzluk olaylarına ilişkin suçlarda soruşturma teknikleri ve el koyma konularını incelemek üzere hakim, savcı, avukat, emniyet mensubu ve telekomünikasyon uzmanlarından oluşan 14 kişilik bir grup Almanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Bu ziyaret kapsamında yolsuzluk suçlarıyla ilgili olarak; rüşvet, zimmet, resmî evrakta sahtecilik, kamu kurumunun dolandırılması, görevi ihmal veya kötüye kullanma gibi suçlarda etkin soruşturma yapma ve suç delilleri ile suç gelirlerine el koyma konuları incelenecektir.

 

 

 Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.