STRAZBURG ÇALIŞMA ZİYARETİ
 

Kürsü hakim ve savcıları, avukat ve emniyet görevlisinden oluşan 16 kişilik bir grup Strazburg’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir. Ziyaret süresince incelenen konular; kişinin özgürlük ve güvenlik hakkı, duruşma öncesi tutukluluk konusu ve adil yargılanma hakkıdır.

Ziyaretin ilk iki gününde, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Ceza Hukuku Dairesi, CEPEJ ve CPT dahil olmak üzere Avrupa Konseyi’nin alakalı dairelerinden temsilciler ceza hukuku ve insan hakları alanındaki uluslararası standartlar konusunda katılımcıları bilgilendirmişlerdir. Heyet, AİHM Büyük Daire önündeki Allen v. İngiltere duruşmasını izlemiştir. AİHM Türkiye hakimi Sn. Işıl Karakaş, Mahkeme önünde Türkiye aleyhine bekleyen davaların istatistiki bilgilerini sunmuş ve ihlal kararlarının işaret etmiş Türkiye yargısındaki yapısal sorunlara dikkati çekmiştir. Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü’ndeki hukukçular mahkemeye başvuru ve dosyaların incelenme prosedürleri hakkında ve bunun yanında AİHS’nin 5. ve 6. maddesi ile ilişkili Türkiye davaları üzerine sunumlar yapmışlar ve katılımcıların sorularını cevaplamışlardır.

Ziyaretin son iki gününde Strazburg Adliye’sinde Başsavcı, Mahkeme Başkanı ve Özgürlük hakimleri ile görüşmeler yapıp, Fransız ceza adalet sisteminin işleyişi hakkında bilgi edinilmiştir. Heyet seri muhakeme usulü ile görülen davaların duruşmalarına katılmış, yetkililer ile iş yükünün idaresi, korum tedbirlerinin uygulanması, tutuklama kararlarında gerekçelendirilme ve sorgu hakimliği konularında görüşmeler yapılmıştır. Heyetin Fransız ve Türk ceza adalet sisteminin işleyişini karşılaştırma ve Fransız meslektaşları ile tanışma imkanı oluşmuştur.


Çalışma Ziyareti Değerlendirme Anketi Sonuçları

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.