Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi'' kapsamında hazırlanmış olan İhtiyaç Tespit Raporu 11 Nisan 2013 tarihinde Dedeman Otelinde yapılan toplantıda proje ortaklarına sunuldu. Projenin uzun dönemli uzmanı Sn. Marcel Lemonde tarafından beş saha ziyareti sonucunda hazırlamış ve ceza adalet sistemine dair 50 tavsiyeyi içeren bu rapor proje ortakları ve katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Rapor nihai hali ile Türkçeye çevrilip, Haziran ayında yayınlanacaktır.
 

 

 






Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.