İZMİR PİLOT ADLİYE ZİYARETİ (5-8 KASIM 2012)

Türk ceza adalet sisteminin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla uluslararası ve yerel uzmanlardan oluşan heyet İzmir Pilot Adliye’sine 5-8 Kasım tarihleri arasında ikinci bir saha ziyareti gerçekleştirmiştir. Ziyaret sırasında yürütülen çeşitli faaliyetler ile uzmanların Türk ceza adalet sisteminin işleyişi hakkında gözlemde bulunmaları sağlanmıştır:

  1. Önceden seçilen dava dosyalarının incelenmesi: Temsili dava dosyalarında yapılmış olan esasa ve usule yönelik işlemler gözlemlenmiştir. yapılan soruşturma işlemleri toplanan deliller, adli makamların verdikleri kararların gerekçeleri somut dosya bazında incelenmiştir.
  1. Mülakatlar: polis-jandarma, hakim, savcı ve avukatlardan oluşan küçük gruplar ile mülakatlar yapılmıştır. Her oturum sonrası katılımcıların yazılı cevapları da arşivlenmek üzere toplanmıştır.
  1. Asliye ve Ağır Ceza Mahkemelerinde duruşmaların izlenmesi: Duruşma sırasında yapılan işlemler, taraf ifade ve savunmalarının alınması gözlemlenmiştir.  
  1. Ortak toplantılar: Adli aktörler ve sivil toplum kuruluşları ile toplantılar düzenlenmiştir.

Heyet Ankara Pilot Adliye ziyaretinde edinmiş olduğu ilk izlenimleri geliştirerek; telefon dinleme, adli tıp kurumu raporlarının hazırlığı ve kullanılması, memurlar tarafından işlenen suçlarda özel soruşturma yöntemleri gibi ceza hukukunun daha özel konuları hakkında İzmir’de incelemelerde bulunmuşlardır.
İlaveten, İzmir’in uzlaşma uygulamaları alanında Türkiye’de en başarılı örneklerden biri olması dolayısıyla, heyet uzlaşma üzerine çalışan savcılık bürosunu ziyaret etmiş ve bu uygulamanın daha yaygın kullanılabilmesi konusunda yetkililerin görüşlerine başvurmuşlardır.

Ziyaretin son günüde, Sivil Toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler ile Ontur Otel’de bir toplantı yapılmıştır. Üniversitelerden gelen akademisyenler hukuk eğitiminin kalitesinin arttırılması gerektiği sorununu ortaya koymuşlardır. TİHV temsilcileri kötü muamele ve bu tür suçlara ilişkin soruşturmalardaki yetersizlikleri dile getirirken, Uluslararası Af Örgütü temsilcisi ceza yargılamasında savunma ve adil yargılanma haklarının ihlallerini ve ayrımcılığa uğramış grupların adalete erişimde yaşadıkları zorlukları eleştirmiştir.

Ziyaretin sonunda uzmanlar kendi aralarında bir değerlendirme toplantısı yaparak Kasım sonunda Malatya’da gerçekleştirilecek olan son saha ziyareti için  bir planlama yapılmıştır.
Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.