9-13 ŞUBAT 2013 İSTANBUL PİLOT ADLİYE ZİYARETİ
 

Üçüncü grubun son saha ziyareti İstanbul’da gerçekleşmiştir.

Uzmanlardan oluşan heyet; Terörle Mücadele kanunun 10.Maddesi (TMK) uyarınca yeni kurulan bölge ağır ceza mahkemeleri ile eşzamanlı olarak yargılama yapan eski özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde (CMK 250. Madde) duruşmalar izlemiştir. Bu sayede bu özel yetkili mahkemelerin yargılama yetki ve usullerindeki benzerlik ve farklılıkları gözlemleme şansını yakalamışlardır. Yoğun olarak terör ve organize suçlar üzerine çalışan hakim, savcı ve avukatlar ile mülakatlar yapılmıştır. Buna ek olarak, önde gelen düşünce kuruluşları (TESEV), sivil toplum örgütleri (İnsan Hakları İzleme Örgütü) ve adli dernekler (Türk Ceza Hukuku Derneği ve CHD) ile bir araya gelinerek mevzuat ve adli uygulamalar konusunda sıkıntıların tartışıldığı toplantılar yapılmıştır. Heyet ayrıca adli muhabirlik yapan gazeteciler ile görüşmüştür. Gazeteciler, mesleklerini icra ederken karşılaştıkları ceza soruşturması riskine dikkat çekerek özellikle adli makamların ceza kanununun ve terörle mücadele kanununun belirli maddelerinin ifade özgürlüğü lehine yorumlamasından dolayı mağdur olduklarını belirtmişlerdir. Buna ilaveten, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na yapılan ziyarette Adli Tıp Kurumu Başkanı kurumun yapısı, farklı birimlerin uzmanlık alanları ve son zamanlarda geliştirdikleri çalışma yöntemleri hakkında heyeti bilgilendirmiştir. Başkan ayrıca adli makamlara daha etkin ve etkili bilirkişilik hizmeti sunmalarına olanak sağlayacak iş birliği ve eğitim stratejilerini heyet ile paylaşmıştır.

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.