İSPANYA ÇALIŞMA ZİYARETİ
 

Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk Ceza Adalet Sisteminin geliştirilmesini temin etmek ve ceza alanında insan hakları standartlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarca yürütülen “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, örgütlü suçlar, terör suçları ve ifade özgürlüğü konu başlıklarına yönelik olarak iyi uygulamaları yerinde görmek amacıyla 16 ilâ 19 Eylül 2013 tarihleri arasında İspanya’ya resmi bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Ziyarete katılan heyette, heyet başkanı olarak Ceza İşleri Genel Müdürü Metin KIRATLI, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin KIRBIYIK, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimleri Orhan CÜNİ, Yusuf ARAPOĞLU ve Serap GÜNER, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı Tetkik Hâkimi Hüseyin GÖKTEPE, Nevşehir Cumhuriyet Başşsavcısı Osman Nuri GÜLER, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Halil İbrahim KEBEŞOĞLU, Anayasa Mahkemesi Raportörü Hasan Mutlu ALTUN, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin İNCE, Yargıtay Tetkik Hâkimi Yüksel ÖDEMİŞ, Karşıyaka Hâkimi Abdurrahman OKUTAN, Antalya Cumhuriyet Savcısı Hakan SAKMAK, Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet ÖZGÜR ve Av. Oğuz ATASOY yer almışlardır.

Çalışma ziyaretinin ilk gününde İspanya Adalet Akademisi Müdürü Sn. Ms. Isabel TOMAS heyetimizi akademi binası önünde karşılamış olup, sonrasında akademiye ait binanın bölümleri gezildikten sonra sunumların yapılacağı salona geçilmiştir. Adalet Akademisi Müdürü Sn. Isabel Tomas'ın yargı mensuplarının seçimi ve eğitimi ile ilgili sunumunun ardından Barselona İstinaf Mahkemesi Kıdemli Hâkimi ve ceza alanında Adalet Akademisi Eğiticisi Sn. Jorge Obach İspanya ceza yargı sisteminin yapısı, terör suçlarıyla ilgilenen ihtisas mahkemesinin yapısı ve işleyişi konularında sunumlarını gerekleştirmişlerdir. Sunumlar sırasında ve sonrasında heyet üyelerimiz eğitici oldukları konularla ilgili soru sorma imkanı bulmuşlardır. Son olarak öğleden sonra saat 16:00 da Barselona Başkonsolosluğu ziyaret edilmiş, Başkonsolos Emir Salim Yüksel Barselona Başkonsolosluğunun faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunmuştur.

İkinci günde, Adalet akademisi Eğiticisi Jorge Obach terör eylemleri, suçları, cezaları, terör suçlarının soruşturma ve kovuşturma safhaları ile terör davalarında delillerin değerlendirilmesi konularında sunumlarını gerçekleştirmişitir. Sunumun ardından heyet üyelerimiz eğitici oldukları konularla ilgili soru sorma imkânı bulmuşlardır.

Ziyaretin üçüncü gününde, Adalet Akademisinde Adalet akademisi Eğiticisi Prof.Dr. Rafael Bustos terörizm bağlamında insan hakları, uluslararası araçlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İctihatları ile ilgili hususlarda sunumu gerçekleştirdikten sonra heyet üyelerimizin sorularını cevaplandırmıştır.

Çalışma ziyaretinin son gününde ise, Barselona Adliyesi ziyaret edilmiştir. Heyetimizi karşılayan
Kıdemli Hâkim Sn. Ms. Merce Caso Senal'in Barselona Adliyesinin fiziki yapısı, hâkim ve savcıların çalışma sistemi hakkında heyetimizi bilgilendirmesinden sonra Barselona ilk derece ceza mahkemesinde duruşmaya katılınmıştır.Son olarak da İspanya Barolar Birliği temsilcisi ile bir toplantı yapılmış, sunumdan sonra soru cevap bölümü ile gün sona ermiştir.

İspanya çalışma ziyareti Avrupa Birliğine üye olan bir ülkenin sahip olduğu standartların yerinde görülmesi açısından faydalı olmuştur. Ziyarete ilişkin ayrıntılı rapor en kısa sürede hazırlanıp paylaşılacaktır.

 

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.