2. BİLEŞEN
 

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin geliştirilmesi Avrupa Birliği ortak projesi ikinci bileşeni kapsamında; Türkiye Adalet Akademisinin eğitim materyallerinin hazırlanması ve desteklenmesi amacı doğrultusunda, proje konu başlıkları gözetilerek belirlenen çalışma grupları, yerli ve yabancı uzman akademisyenler ile birlikte düzenlenen uzman toplantıları devam etmektedir. Son uzman toplantıları 28 Kasım / 13 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılarak Aralık ayı sonuna kadar eğitim modüllerine son hallerinin verilmesi ve 2014 yılı  Ocak ayı sonuna kadar redakte edildikten sonra modüllerin basımının yapılması öngörülmektedir. Yine eğitim metodolojisiyle ilgili uzmanlar tarafından eğiticilere bir eğitim verilerek ortak bir toplantı yapılması da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

 

Yolsuzluk 28 Ağustos 2013 Uzman Toplantısı Programı

Terör ve Organize Suclar 29 Ağustos 2013 Uzman Toplantısı Programı

Bilişim Suçları 09 Eylül 2013 Uzman Toplantısı Programı

Etkili Soruşturma 10 Eylül 2013 Uzman Toplantısı Programı

Adli Yargılama 11 Eylül 2013 Uzman Toplantısı Programı

Koruma Tedbirleri 12 Eylül 2013 Uzman Toplantısı

Yolsuzluk 21 Ekim 2013 Uzman Toplantısı Programı

 

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.