TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRME VE EYLEM İÇİN TAVSİYELER RAPORU
 

Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ‘Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi’ projesi kapsamında Projenin uzun dönemli uzmanı Sn Marcel Lemonde tarafından hazırlanan ‘Türk Ceza Adalet Sistemi İhtiyaç Değerlendirme ve Eylem için Tavsiyeler Raporu’ yayınlanmıştır.

Bu rapor Ekim 2012 - Şubat 2013 döneminde proje kapsamındaki Ankara, Malatya, İzmir ve İstanbul’da seçilen pilot adliyelere yapılan ihtiyaç tespit ziyaretlerinin sonuçlarına göre hazırlanmıştır. Raporda, mevzuat değişiklikleri ve diğer tedbirlerden oluşan icra edilebilir elli tavsiye yer almaktadır.

Rapor Aralık 2013 tarihine kadar olan Türk Ceza Adalet Sistemi ile ilgili mevzuatı ve uygulamaları kapsamaktadır. Raporda çok çeşitli başka konuların da ele alınabileceği ve çözümler öngörülebileceği değerlendirilmektedir; ancak uzun dönemli uzman raporda sadece en önemli konulara yer vermeyi tercih etmiştir.

“The Needs Assessment Report and Recommendations of Action for the Turkish Criminal Justice System” drafted by Mr Marcel Lemonde, Long-term Consultant, has been published in the scope of the European Union/Council of Europe Joint Programme on “Improving the Efficiency of Turkish Criminal Justice System” co-funded by the European Union/the Council of Europe/ the Republic of Turkey, and implemented by the Council of Europe.

The report is based mainly on the results of fact-finding visits to the selected pilot courthouses in Ankara, Malatya, İzmir and İstanbul between October 2012 and February 2013. The report contains 50 recommendations for action, comprising legislative amendments and various other measures.

The report covers the legislation and practices regarding the Turkish Criminal Justice system until December 2013. A range of other issues could have been raised and other solutions could have been envisaged, but the LTC has chosen to confine himself to the most important aspects.

 

İhtiyaç Analiz Raporu

Needs Assessment Report

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.