HOLLANDA ÇALIŞMA ZİYARETİ
 

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi  Projesi kapsamında daha önce ülke uygulamamız açısından geliştirilmesi gerektiği düşünülerek proje kapsamına dahil edilen, “çapraz sorgu”, “ifade alma teknikleri” ve “savunma hakkı ve silahların eşitliği” konularında Avrupa Birliği standartlarını ve en iyi uygulamaları yerinde görmek adına 13-17 Mayıs 2013 tarihinde Hollanda’ya resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ziyarete katılan heyette, heyet başkanı olarak  Ceza İşleri Genel Müdürü Metin KIRATLI nın yanında eğiticiler arasından Tetkik Hâkimleri Gökhan DURSUN, Sibel KÖK, Sümeyra GÜNGÖR, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Talay ŞENOL, avukat Seray ŞENFER, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişi Atilla PINAR, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hâkimi Coşkun HALİTOĞLU, Cumhuriyet Savcıları Abdulkadir AKIN, Hakan TURAL, Habib Hudai YALÇINTAŞ, Türkiye Adalet Akademisi müdür yardımcısı Reyhan Yıldırım ATAKUR ve hâkim Özlem AKSOY yer almışlardır.

Çalışma ziyaretinin ilk gününde Lahey Adalet Müşaviri Abdullah Cebeci tarafından Hollanda ceza yargılama sistemi üzerine bir brifing heyete sunulmuş, daha sonrasında ise Lahey Büyük Elçisi Uğur DOĞAN ile bir araya gelinerek görüşülmüştür. Günün öğlenden sonraki Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığında olan kısmında Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Müdürü Jan TERSTEGEN ve Kapasite Geliştirme Koordinatörü Ruud Lek tarafından Hollanda yargı sistemi ve özellikle savcılık işlemleri ve soruşturma yönünden bir sunum yapılmış, sonrasında soru cevap bölümüne geçilmiştir.


İkinci günde, alanında uzman profesörler ve hukukçulardan oluşan ve görevi genel anlamda uygulamada yaşanan sıkıntılar ile ilgili görüş sunma olan Ceza Hukuku Çalışmaları Bürosuna bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Kıdemli hukuk danışmanı Prof. Gerard Strijords’in sunumunun ardından heyet üyelerimiz eğitici oldukları konularla ilgili soru sorma imkanı bulmuşlardır. Günün geriye kalan kısmından karayolu ile Amsterdam a geçilmiştir.


Üçüncü gününde Amsterdam 1. Derece Mahkemesinde duruşmalara katılınmış ve ardından mahkeme başkanı ile görüşülmüştür. Üçüncü günün öğleden sonraki bölümünde Ceza Avukatları Birliği Başkanı Av. Bart Nooitgedagt ile bir toplantı yapılmış kendisinin sunumundan sonra soru cevap bölümü ile gün sona ermiştir.
Çalışma ziyaretinin son günü sabahında Amsterdam İstinaf Mahkemesinde bir duruşmaya katılınmış, İstinaf Mahkemesi Başkanı ve bir İstinaf Mahkemesi hâkimi ile bir toplantı gerçekleştirilmiş, bu toplantıda da soru cevap bölümü ile sona ermiştir. Son olarak öğleden sonraki bölümde Polis Merkezi ziyaretinde bulunulmuş ve karakolda savcı yardımcısı olarak çalışan polislerden oluşan üç kişilik bir heyetle toplantı gerçekleştirilmiş, polisin ceza yargılamasındaki yeri ve görevleri konusunda geniş bir bilgi edinilmiştir.

Ziyaretin öncesinde uygulamanın anlaşılmasına ışık tutacak soruların hazırlanması, heyet üyeleri arasında eğitici oldukları konular yönüyle işbölümünün sağlanması ve Hollanda hukuk sistemi üzerinde bir ön çalışma yapılması gibi hazırlıklar sonucunda Hollanda çalışma ziyareti Avrupa Birliğine üye olan bir ülkenin sahip olduğu standartların anlaşılması bakımından yararlı olmuştur. Ziyarete ilişkin ayrıntılı rapor en kısa sürede hazırlanıp paylaşılacaktır.


 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.