AVUKATLARIN CEZA ADALET SİSTEMİNDE MESLEKİ KAPASİTELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
2.BÖLGESEL SEMİNER / İZMİR

 

Genel Müdürlüğümüz tarafından sekretaryası yürütülen bu projeyle, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin 4.bileşeni “Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesi” kapsamında hazırlanan el kitaplarının tanıtımı amacıyla ikinci bölgesel seminer İzmir’de 23-24 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılmıştır.

İzmir Wyndham otelde yapılan ilk tanıtım toplantısına İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Emin Atik, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ahmet Ardıç, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Av.Sabri Çepik,İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Türkan Karakoç, Avrupa Konseyi temsilcileri ile İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Denizli, Muğla ve İstanbul’dan avukat meslektaşlar katılım sağlamıştır.

Projenin sekretaryasını yürüten Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ahmet Ardıç ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Av.Sabri Çepik ile İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Türkan Karakoç açılış konuşmaları sonrasında, Avrupa Konseyi Proje Ofisi temsilcisi Ceren Güven Güreş genel olarak proje hakkında ve yine Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına Murat Yalkın da proje 4.Bileşeni hakkında bilgi vermişlerdir.
Tanıtım seminerinin ilk gününde;

  1. Savunma Etiği  el kitabının tanıtımını Av.Zeynep Pelin Ataman,
  2. Ceza Muhakemesi Hukukunda Avukatın Soru Sorma Yetkisi   el kitabının tanıtımını Av.Naim Karakaya,

İkinci gününde de,

  1. Savunma Stratejisinin Belirlenmesi ve Dilekçe Hazırlama   el kitabının tanıtımını Av.Zeynep Pelin Ataman
  2. Adli Yardım   el kitabının tanıtımını Av.Aynur Tuncel Yazgan    yapmışlardır.

Tanıtımı yapılan el kitapları yanında, uygulamada yaşanan sıkıntılar bağlamında soru cevap şeklinde interaktif katılım da sağlanan sunumlar büyük ilgi görmüştür.
Planlanan müteakip yedi bölgesel seminerin her birine, 125 avukat ve/veya stajyer avukat meslektaşın katılması öngörülmektedir.

Planlanan Bölgesel Seminer Takvimi :

30/31  Mayıs 2014     : Antalya
06/07  Haziran 2014  : İstanbul      
ve Samsun, Trabzon, Şanlıurfa ve Ankara illeri ile devam edecek toplam sekiz ayrı bölgesel seminer ile, Avukatların mesleki kapasitelerinin artırılması amacına hizmet etmek üzere hazırlanan  el kitaplarının toplam 1000 avukata aktarılması/ tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.

Hazırlanan El Kitapları:

Avukatlar İçin El Kitabı I - Savunma Etiği

Avukatlar İçin El Kitabı II - Savunma Stratejisinin Belirlenmesi ve Dilekçe Hazırlama

Avukatlar İçin El Kitabı III - Adli Yardım

Avukatlar İçin El Kitabı IV - Ceza Muhakemesi Hukukunda Avukatın Soru Sorma Yetkisi

 

 

 

 






Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.