TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
EĞİTİM MODÜLLERİ

 

Genel Müdürlüğümüz tarafından sekretaryası yürütülen "Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi AB Ortak Projesi ile, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmıştır. Proje 2012 yılı Mart ayında başlamış, 2014 yılı Aralık ayı itibari ile sona ermiştir.

Projenin bileşenlerinden birisi de; Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitim alanında sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla sürekli/uzman eğitici havuzuna destek verilmesi, ve eğitim müfredatının oluşturulmasına katkı verilmesidir. Bu bileşen kapsamında;

Hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın, yerli ve yabancı akademisyenler ile birlikte çalışmaları neticesinde eğitim modülleri oluşturulmuş ve eğitici olarak belirlenen hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza uzmanlar tarafından "eğiticilerin eğitimi" seminerleri verilmekle; bu meslektaşlarımız Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitici havuzuna dahil edilmişlerdir.

Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün bu çalışması ile; hazırlanan kapsamlı on ayrı eğitim modülünün online olarak erişime açılmasını sağlanmış ve bu modüller tüm meslektaşlarımızın istifadesine sunulmuştur.

Adil Yargılanma Hakkı Eğitim Modülü

Bilişim Suçları Eğitim Modülü

Etkili Soruşturma Eğitim Modülü

Orgutlu Suçlar ve Terör Suçları Eğitim Modülü

Yolsuzluk Suçları Eğitim Modülü

Arama ve Elkoyma Tedbirleri Eğitim Modülü

İletişimin Denetlenmesi Tedbirleri Eğitim Modülü

Teknik Araçlarla İzleme ve Gizli Soruşturmacı Tedbirleri Eğitim Modülü

Tutuklama ve Adli Kontrol Tedbirleri Eğitim Modülü

Yakalama ve Gözaltına Alma Eğitim Modülü

 

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.