TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
KAPANIŞ TÖRENİ

 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sekretaryası yürütülen bu projeyle, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Projenin sorumlu ortakları Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Barolar Birliğidir. Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülmekte olan proje 12.03.2012 tarihinde başlatılmış olup,  proje faaliyetleri 10 Aralık 2014 tarihinde sona ermiştir.

Projenin ikincil ortakları ve yararlanıcı kurumları; Yargıtay, Adli Tıp Kurumu, İçişleri Bakanlığı olmakla birlikte, proje nihai faydalanıcı kurumları Bakanlığımız ve Türkiye Adalet Akademisidir.

Bu bağlamda projede;

Türk Ceza adalet sisteminde Avrupa Birliği standartlarının yakalanarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması, (Birinci Bileşen)

Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitim alanında sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla sürekli/uzman eğitici havuzu eksikliğinin giderilerek akademinin eğitici havuzunun oluşturulmasının sağlanması ve eğitim müfredatının oluşturulmasına destek verilmesi,  (İkinci Bileşen)

Karşılıklı adlî yardım kurumunun güçlendirilerek soruşturma sürelerini kısaltmak maksadıyla uluslararası istinabe işlemlerinde Türkiye'nin etkinliğinin ve uluslararası istinabenin artırılması, (Üçüncü Bileşen)

Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesi, (Dördüncü Bileşen)

Amaçlanmıştır.

Birinci bileşen çıktısı olarak bir “İhtiyaç Analiz Raporu” hazırlanmış ve yayınlanmıştır.

İkinci bileşen kapsamında bir eğitici havuzu oluşturulmuş, yine eğiticilerin eğitimi faaliyeti tamamlanarak bu eğitici havuzu Türkiye Adalet Akademisinin istifadesine sunulmuştur.  Yine hazırlanan on ayrı eğitim modülü Türkiye Adalet Akademisine sunulmuş ve hizmet öncesi eğitim materyali olarak kullanımına başlanılmıştır.

Üçüncü bileşen çıktısı olarak, “Ceza Alanında Uluslar arası Adli Yardımlaşma Kanun Taslağı” ve bu kanunun uygulamasını gösterir “Rehber Kitap” hazırlanmış ve tanıtım ve eğitimi yapılarak Bakanlığımız Kanunlar Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Dördüncü Bileşen kapsamında dört ayrı başlık altında hazırlanan “Avukat El Kitapları”nın, on ayrı bölgede tanıtımı yapılmış ve yaklaşık 1200 avukat meslektaşımıza aktarımı yapılmış ve 17.000 set el kitabı set dağıtımı tamamlanmıştır.

Kapanış Töreni,

Proje sonuçlarının ve çıktılarının sunumunu içeren film gösterimi ile başlamış, Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Sn.Béla SZOMBATI, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Politikası ve Geliştirme Bölümü Başkanı Sn. Mikhail LOBOV, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Sn. Emine DÖĞER, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sn. Michael INGLEDOW ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Sn.Aytekin Sakarya’nın birer konuşma yapmışlardır.

Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, konuşmasında Türkiye'de son yıllarda özellikle yargı alanında önemli reformlara imza atıldığını, Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere, bir çok kanunda değişiklikler yapıldığını söyledi. Yapılan reformlar hakkında bilgi veren Bozdağ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları çerçevesinde pek çok değişiklik yapıldığını, AİHM'in verdiği hak ihlallerini ortadan kaldırmak için insan hakları eylem planı çıkardıklarını, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı tanındığını dile getirerek başladığı konuşmasında, Türk hukukunda yer alan düzenlemelerin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki düzenlemeler incelenerek yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etmiştir.

"Biz Avrupalı dostlarımızdan, hukukumuza dönük eleştirileri yaparken bu objektif yaklaşımı bekleme hakkına sahibiz. Türkiye, 23 ve 24. fasılla ilgili üzerine düşen yükümlülüklerin neredeyse tamamına yakınını yerine getirmiştir. Hukuk noktasında, özellikle 23. fasıl bakanlığımızı yakından ilgilendiren fasıldır, 24 fasıl da değişik boyutlarıyla bakanlığımızla ilgili fasıllar. Bu fasıllarla ilgili henüz kapı açılmadı. Ama bu fasılların gayri resmi kriterleri neyse, sanki fasıllar açılmış gibi biz Türkiye olarak bu kriterlerin gereğini yerine getirdik. Bugün fasıllar açılmış olsa kriterlerin gereklerinin önemli bir kısmının, neredeyse tamamının yerine getirildiğini Avrupa Birliği üyesi dostlarımız yakından görüp, tespit edecekler. Ancak fasıllar açılmayınca bunu görme imkanı da olmuyor, resmi tespit de yapılamıyor. Biz bu kapıyı çalmaya devam edeceğiz ama Avrupa Birliğinin objektif davranmadığını bir kez daha ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye'ye diğer Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilen ülkelere nasıl muamele yapılıyorsa aynı muamelenin yapılmasını istiyoruz. Bir ayrıcalık istemiyoruz. Ama baktığınızda, ayrıcalığın Türkiye'nin işini zorlaştıracak boyutta olduğunu tespit ediyoruz. Bu noktada samimi olarak kapının önünde durmaya devam edeceğiz."

Tutuklamalarla ilgili de önemli değişiklikler yapıldığını, tutuklamalardaki üst sınırın bazı suçlarda 10 yıldan 5 yıla indirildiğini hatırlatan Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulunmuştur.

"İlerleme raporunda da bu konu ifade ediliyor. Raporda pek çok yanlışlar var. Kanaatlerimizin bir kısmını saklı tuttuk. Onlardan biri de bu. Bakanlığımızın yaptığı çalışmaya göre AB ülkelerinde azami tutukluluk süresi bazı suçlarda 5 yıl 4 ay. Türkiye'deki üst sınır benzer suçlarda 5 yıl oldu. Biz şimdi AB'nin kriterlerinden daha aşağı bir noktaya çektiğimize dair bizdeki bilgiler böyle ama ilerleme raporunda bu konuda eleştiriliyoruz. Değerli dostum da ifade etti. Siz de bakın, biz de bakalım. Biz Avrupa'nın ilerisinde bir seviyeye çektik. Farklılık varsa ortaya koyalım, eğer farklılık yoksa bizim hakkımızı teslim edin, rapora da bunu yazmayın. bir eksiklik varsa bunu kabul ederiz. Ama İlerleme raporlarındaki bazı hususları Türkiye'deki muhalif medyadaki görüşlerden ibaret olduğunu görüyoruz. Bundan da üzüldüğümüzü ifade etmek isterim. Gerçek bilgiler üzerinden yazılan her şey kabulümüzdür. Ama gazete kupürleri üzerine bina edilirse bir konu o zaman biz de deriz ki bu gerçek değil, gazete kupürü. Maalesef bu son dönemde yaptığımız reformlarla ilgili konularda biz gerçeği anlatmakta zorlanıyoruz. Çünkü gazete kupürleri gerçeklerden daha etkili oldu. Gazete kupürlerinin etkinliği bizden daha fazla oldu. Ben değerli arkadaşlarımdan, gerçek bilgilere, Resmi Gazete'de yazanlara, yasalarda yazanlara bakarak değerlendirme yapmalarının bizim açımızdan da çok önemli olacağını belirtmek isterim."

Törende, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Bela Szombati' de bir konuşma gerçekleştirmiştir.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Genel-Sekreter Yardımcısı Sn.Metin Kıratlı, Adalet Bakalığı Müsteşar Yardımcıları Sn.Cafer Ergen ve Sn.Basri Bağcı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Sn.Adnan Boynukara, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Sn.Aytekin Sakarya, Avrupa Birliği Genel Müdürü Sn.Ömer Serdar Atabey, Kanunlar Genel Müdürü Sn.Yaşar Şimşek ve çok sayıda bakanlık bürokratı da katılmıştır.

Saygıyla duyurulur.

-Toplantı programı için tıklayınız.

-Proje kapanış filmi için tıklayınız.Ayrıntılı bilgilere ulaşmak için : ( www.cas.adalet.gov.tr   /  www.cigm.adalet.gov.tr )

 

 

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.