TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
KAPANIŞ TÖRENİ

 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sekretaryası yürütülen bu projeyle, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Projenin sorumlu ortakları Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Barolar Birliğidir. Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülmekte olan proje 12.03.2012 tarihinde başlatılmış olup,  proje faaliyetleri 2014 yılı Aralık ayında sona erecektir.

Projenin ikincil ortakları ve yararlanıcı kurumları; Yargıtay, Adli Tıp Kurumu, İçişleri Bakanlığı olmakla birlikte, proje nihai faydalanıcı kurumları Bakanlığımız ve Türkiye Adalet Akademisidir.

Bu bağlamda projede;

Türk Ceza adalet sisteminde Avrupa Birliği standartlarının yakalanarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması, (Birinci Bileşen)

Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitim alanında sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla sürekli/uzman eğitici havuzu eksikliğinin giderilerek akademinin eğitici havuzunun oluşturulmasının sağlanması ve eğitim müfredatının oluşturulmasına destek verilmesi,  (İkinci Bileşen)

Karşılıklı adlî yardım kurumunun güçlendirilerek soruşturma sürelerini kısaltmak maksadıyla uluslararası istinabe işlemlerinde Türkiye'nin etkinliğinin ve uluslararası istinabenin artırılması, (Üçüncü Bileşen)

Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesi, (Dördüncü Bileşen)

Amaçlanmıştır.

Birinci bileşen çıktısı olarak bir “İhtiyaç Analiz Raporu” hazırlanmış ve yayınlanmıştır.

İkinci bileşen kapsamında bir eğitici havuzu oluşturulmuş, yine eğiticilerin eğitimi faaliyeti tamamlanarak bu eğitici havuzu Türkiye Adalet Akademisinin istifadesine sunulmuştur.  Yine hazırlanan on ayrı eğitim modülü Türkiye Adalet Akademisine sunulmuş ve hizmet öncesi eğitim materyali olarak kullanımına başlanılmıştır.

Üçüncü bileşen çıktısı olarak, “Ceza Alanında Uluslar arası Adli Yardımlaşma Kanun Taslağı” ve bu kanunun uygulamasını gösterir “Rehber Kitap” hazırlanmış ve tanıtımı yapılmıştır.

Dördüncü Bileşen kapsamında dört ayrı başlık altında hazırlanan “Avukat El Kitapları”nın, on ayrı bölgede tanıtım faaliyeti tamamlanmıştır.

Projemiz faaliyetleri 10 Aralık 2014 tarihi itibari ile sona erecektir.

Proje sonuçlarının ve çıktılarının sunumunu içeren film gösterimi ile başlayacak kapanış programında;  Sayın Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Sn.Béla SZOMBATI, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Politikası ve Geliştirme Bölümü Başkanı Sn. Mikhail LOBOV, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Sn. Emine DÖĞER, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Sn. Michael INGLEDOW ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Sn.Aytekin Sakarya’nın birer konuşma yapmaları öngörülmektedir.

Saygıyla duyurulur.

Program ve Davetiye için tıklayınız.Ayrıntılı bilgilere ulaşmak için : ( www.cas.adalet.gov.tr   /  www.cigm.adalet.gov.tr )

 

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.