5. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
 

"Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesinin 5. Yürütme Kurulu toplantısı, proje ortakları ve yararlanıcı kurum temsilcileri katılımıyla 02 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliğinde  gerçekleştirilmiştir."

 

5. Yürütme Kurulu Toplantısı Katılımcı Listesi

 

Taslak Program_5. Yürütme Kurulu Toplantısı_2 Temmuz 2013

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.