AVUKATLARIN CEZA ADALET SİSTEMİNDE MESLEKİ KAPASİTELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
 

Genel Müdürlüğümüz tarafından sekretaryası yürütülen bu projeyle, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin 4.bileşeni “Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesi” kapsamında hazırlanan el kitaplarının tanıtımı amacıyla birinci bölgesel seminer Erzurum’da 16-17 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacaktır.

Planlanan sekiz bölgesel seminerin her birine, 125 avukat ve/veya stajyer avukat meslektaşın katılması öngörülmektedir.

Planlanan Bölgesel Seminer Takvimi :
16/17  Mayıs 2014     : Erzurum
23/24  Mayıs 2014     : İzmir
30/31  Mayıs 2014     : Antalya
06/07  Haziran 2014  : İstanbul
19/20  Eylül 2014      : Samsun
26/27  Eylül  2014     : Trabzon
03/04  Ekim 2014      : Şanlıurfa
…       Ekim 2014      : Ankara

Mayıs ayında Erzurum ile başlayıp, Ekim 2014 Ankara ile sona erecek sekiz ayrı bölgesel seminer ile, Avukatların mesleki kapasitelerinin artırılması amacına hizmet etmek üzere hazırlanan  el kitaplarının toplam  1000 avukata aktarılması/ tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.

Ceza Alanında Çalışan Avukatlar için Hazırlanan El Kitapları Bölgesel Tanıtım Semineri 16-17 Mayıs 2014 Gündem

Hazırlanan El Kitapları:

Avukatlar İçin El Kitabı I - Savunma Etiği

Avukatlar İçin El Kitabı II - Savunma Stratejisinin Belirlenmesi ve Dilekçe Hazırlama

Avukatlar İçin El Kitabı III - Adli Yardım

Avukatlar İçin El Kitabı IV - Ceza Muhakemesi Hukukunda Avukatın Soru Sorma Yetkisi


 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.