TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
4. BİLEŞEN ÇIKTILARI
EL KİTAPLARININ AVUKATLARA TANITIMI
ANKARA BÖLGESEL SEMİNERİ (21-22 KASIM 2014)

 

Genel Müdürlüğümüz tarafından sekretaryası yürütülen bu projeyle, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projenin sorumlu ortakları Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Barolar Birliğidir. Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülmekte olan proje 12.03.2012 tarihinde başlatılmış olup,  proje faaliyetleri 2014 yılı Aralık ayında sona erecektir.

Proje dört bileşenden oluşmakta olup, proje dördüncü bileşeni “Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesi” kapsamında hazırlanan el kitaplarının tanıtımı amacıyla ülkemizin değişik il baroları merkezinde çevre il barolarından avukat meslektaşların katılımı ile gerçekleştirilen tanıtım seminerlerine Ankara ili ve civar illerde görev yapan avukat meslektaşlarımızın katılımı ile  devam edilmiştir.  Bölgesel seminere Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Michael Ingledowve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ramazan Gürkan da katılım sağlamıştır.

Tanıtım seminerlerinde,

  • Savunma Etiği  el kitabının tanıtımını Av.Zeynep Pelin Ataman,

  • Ceza Muhakemesi Hukukunda Avukatın Soru Sorma Yetkisi   el kitabının tanıtımını Av.Naim Karakaya,

  • Savunma Stratejisinin Belirlenmesi ve Dilekçe Hazırlama   el kitabının tanıtımını emekli Askeri Yargıtay onursal Başkanı Fahrettin Demirağ,

  • Adli Yardım   el kitabının tanıtımını Av.Aynur Tuncel Yazgan  yapmaktadırlar.

Tanıtımı yapılan el kitapları yanında, uygulamada yaşanan sıkıntılar bağlamında soru cevap şeklinde interaktif katılım da sağlanan sunumlar büyük ilgi görmüştür.

Bugüne kadar yapılan on ayrı bölgesel seminer ile Avukatların mesleki kapasitelerinin artırılması amacına hizmet etmek üzere hazırlanan  el kitaplarının toplam 1200 avukata yüz yüze aktarımı / tanıtımı yapılmıştır. Ayrıca hazırlanan bu el kitapları 7000 adet basılarak il baroları ve temsilciliklerine teslim edilmiş ve büyük ilgi görmüştür.

Proje 4.Bileşen çıktıları olan el kitaplarının kullanımına Türkiye Barolar Birliği ve barolar tarafından devam edileceği düşüncesi ile, emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.


Ayrıntılı bilgilere ulaşmak için : ( www.cas.adalet.gov.tr   /  www.cigm.adalet.gov.tr )

 

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.