ANKARA PİLOT ADLİYE ZİYARETİ (11-17 ARALIK 2012)
 

Yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan 3. çalışma grubu 11 – 17 Aralık tarihlerinde Ankara’da kapsamlı bir saha ziyareti gerçekleştirmişlerdir. Terör ve organize suçların soruşturması, siber suçlar ve yolsuzluk ile ilgili ihtiyaç değerlendirmesi bulunmuşlardır.

Bu ziyaret sırasında heyet, Terörle Mücadele Kanununun (TMK) 10. maddesi altında kurulmuş olan bölge ağır ceza mahkemeleri nezdinde görülen duruşmalara katılmış ve Emniyet Genel Müdürlüğünü ziyarette TEM, KOM ve Siber suçlar bürosundan yetkili adli kolluk mensuplarıyla görüşmüştür. Buna ek olarak hakimler, savcılar ve avukatlar ile mülakatlar yapılmış ve çalışma konuları hakkında uygulamada yaşanan sorunların neler olduğu ve nasıl çözümlenebileceği konusunda görüşlerine başvurulmuştur. Heyet aynı zamanda Kriminal Polis ve Jandarma laboratuarlarını ziyaret etmiş ve ceza soruşturması sırasında delillerin maddi değerlendirmesi konusunda bu laboratuarların rolü ve uzmanlık alanları hakkında bilgi alınmıştır. İlaveten, Telekomünikasyon ve İletişim Başkanlığı’na yapılan ziyarette iletişimin tespiti ve denetlenmesi konusunda adli makamlarla olan işbirliği konusunda bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Buna ek olarak uzmanlar MASAK temsilcileri ile görüşüp yolsuzlukla mücadele konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmişlerdir.

Son olarak sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yapılan toplantıda, TMK nın kapsamı ve uygulaması, özel yetkili mahkemelerin yürüttüğü soruşturma ve yargılamalar ve yeni yargı paketi ile gelen değişiklikler konusunda fikir alış verişinde bulunulmuştur. IHD, TİHV, Mazlum-Der, YARSAV, Türkiye Barolar Birliği temsilcileri ve Polis Akademisi’nden katılımcılar bu tartışmalı konular hakkında görüş ve gözlemlerini paylaşmışlardır.

Ziyaret sonunda uzmanlar, terör ve organize suçların soruşturulması ve özel yetkili mahkemelerin yargılama usulleri konusunda kapsamlı bilgiler edinmişler, bu suçlarla mücadelede güvenlik ve bireyin temel hak ve özgürlüklerine saygı dengesinin sağlanabilmesi için yapılması gerekenler konusunda tespitlerde bulunmuşlardır.

 

 
ANKARA PİLOT ADLİYE ZİYARETİ (08-11 EKİM 2012)
 

Proje Uzun Dönemli Uzmanı Marcel Lemonde koordinatörlüğünde, yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan 1. ve 2. çalışma grubu ilk çalışma ziyaretlerini Ankara Adliyesi’ne gerçekleştirmişlerdir. 1. çalışma grubunun hedefi polis ve savcılık işlemlerini gözlemlemektir. Bunun yanında 2. çalışma grubu ise soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki hakim kararlarını inceleyecektir. Heyete Adalet Bakanlığı ve HSYK temsilcileri de eşlik etmişlerdir.

1. gün: Proje ve Türk Ceza Adalet Sisteminin işleyişi uzmanlara tanıtılmıştır. Haftanın planlaması ve ziyaretler sırasında kullanılacak olan yöntemler kendilerine sunulmuş, yapılacak olan mülakatların soruları birlikte geliştirilmiştir.

2. gün: İki çalışma grubu saha ziyaretlerinde birbirlerinden ayrı hareket etmişlerdir. 1. çalışma grubu polisin soruşturma aşamasında yaptığı işlemleri gözlemlemek için Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etmiştir.  Polis memurlarınca temsili soruşturma dosyalarının uzmanlara sunumu yapılmıştır. Heyet tarafından tahkikatlar sırasında adli polise verilen yazılı savcılık talimatları ve kanıt toplama işlemleri dosyalar üzerinden incelenmiştir. Avukatlar ile şüphelilerin görüşme odaları, nezarethane ve teşhis odası gezilmiştir. Aynı grup daha sonra müracaat savcılığını ziyaret etmiştir. Savcılar, farklı bürolar arasındaki iş dağılımı, adli polis ile olan ilişkiler, soruşturmaların idaresi ve davaların hazırlığı konularında heyete bilgiler vermiştir.
Bu sırada 2. çalışma grubu ise Asliye ve Ağır Ceza Mahkemelerinde duruşmaları gözlemlemiş ve hakimlerin çalışmalarını incelemiştir. Duruşmaların genel idaresine ve ifade alımına tanıklık etmişlerdir.

3. gün: Hakimler, savcılar, polis-jandarma ve avukatlar ile ayrı ayrı mülakatlar düzenlenmiştir. Mülakatlar boyunca uzmanlar ceza adalet sisteminin genel işleyişi, adli polis ve savcılık ilişkisi, gözaltı ve tutuklama, adli kontrol tedbirleri, savunma hakkı, çapraz sorgu ve ifade alma yöntemleri gibi konularda uygulayıcılardan bilgi almışlardır.

İlaveten, hakim, savcı, avukat ve polis-jandarma yetkililerinin bir araya geldiği ortak bir toplantı yapılmıştır. Ceza adalet sisteminin temel problemleri ve günlük uygulamalarda karşılaşılan zorluklar ile ilgili görüşler bildirilmiştir. Savcılık ofisinin ve mahkemelerin iş yükünün azaltılmasına yönelik kaynakların daha etkin kullanımına ihtiyaç olduğu hususunda genel bir mutabakata varılmıştır. Bunu yapabilmek için özellikle alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi konusu tartışılmıştır. Bu ortak toplantı sayesinde adalet sistemi içinde yer alan faklı aktörler bir araya gelip, ihtiyaçlara yönelik ortak çözümlerin nasıl geliştirebileceği konusunda istişarede bulunmuşlardır.

4. gün: Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler ve Düşünce Kuruluşları temsilcileri ile bir toplantı yapılmıştır. YARSAV yönetiminden Sn. Bülent Yücetürk, Çankaya Üniversitesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı Profesörü Sn. Doğan Soyaslan ve SETAV’nın kıdemli araştırmacısı Sn. Cem Duran Uzun toplantıya katılarak ceza adalet sisteminin temel problemleri ve ihtiyaçları ile ilgili görüşlerini dile getirmişlerdir. Uzmanlar ile katılımcılar arasında verimli ve dinamik bir tartışma ortamı sağlanmıştır

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.