TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİNİN
9.YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

 

"Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesinin 9.Yürütme Kurulu toplantısı, proje ortak ve yararlanıcı kurumların katılımıyla 16 Eylül 2014 tarihinde Türkiye Adalet Akademisinde gerçekleştirilmiştir."


Faaliyet Raporu - Mart-Eylül 2014

Yürütme Kurulu Taslak Program

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.