TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİNİN
8.YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
 

"Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesinin 8.Yürütme Kurulu toplantısı, proje ortak ve yararlanıcı kurumların katılmıyla 3 Haziran 2014 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Litai Otelde gerçekleştirilmiştir."

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.