TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
AVUKATLARIN CEZA ADALET SİSTEMİNDE MESLEKİ KAPASİTELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
4.BÖLGESEL SEMİNER / İSTANBUL

 

Genel Müdürlüğümüz tarafından sekretaryası yürütülen bu projeyle, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin 4.bileşeni “Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesi” kapsamında hazırlanan el kitaplarının tanıtımı amacıyla üçüncü bölgesel seminer İstanbul’da 6/7 Haziran 2014 tarihlerinde yapılmıştır.

İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı toplantı salonunda yapılan ilk tanıtım toplantısına İstanbul C.Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ramazan Gürkan, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Av.Sabri Çepik, İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal,  Avrupa Konseyi temsilcileri ve İstanbul’dan avukat meslektaşlar katılım sağlamıştır.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve İstanbul Baro Başkanının açılış konuşmaları akabinde, projenin sekretaryasını yürüten Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ramazan Gürkan ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Av.Sabri Çepik’in proje bileşen faaliyetleri hakkındaki kısa değerlendirmeleri sonrasında, Avrupa Konseyi Proje Ofisi temsilcisi Ceren Güven Güres genel olarak proje hakkında ve yine Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına Murat Yalkın da proje 4.Bileşeni hakkında bilgi vermişlerdir.
Tanıtım seminerinde;

  1. Savunma Etiği  el kitabının tanıtımını Av.Zeynep Pelin Ataman,
  2. Ceza Muhakemesi Hukukunda Avukatın Soru Sorma Yetkisi   el kitabının tanıtımını Av.Naim Karakaya,
  3. Savunma Stratejisinin Belirlenmesi ve Dilekçe Hazırlama   el kitabının tanıtımını emekli Askeri Yargıtay onursal Başkanı Fahrettin Demirağ,
  4. Adli Yardım   el kitabının tanıtımını Av.Ayhur Tuncel Yazgan  yapmışlardır.

Tanıtımı yapılan el kitapları yanında, uygulamada yaşanan sıkıntılar bağlamında soru cevap şeklinde interaktif katılım da sağlanan sunumlar büyük ilgi görmüştür.
Planlanan müteakip yedi bölgesel seminerin her birine, 125 avukat ve/veya stajyer avukat meslektaşın katılması öngörülmektedir.

Samsun, Trabzon, Şanlıurfa ve Ankara illeri ile devam edecek toplam sekiz ayrı bölgesel seminer ile, Avukatların mesleki kapasitelerinin artırılması amacına hizmet etmek üzere hazırlanan  el kitaplarının toplam 1000 avukata aktarılması/ tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.

Hazırlanan El Kitapları:

Avukatlar İçin El Kitabı I - Savunma Etiği

Avukatlar İçin El Kitabı II - Savunma Stratejisinin Belirlenmesi ve Dilekçe Hazırlama

Avukatlar İçin El Kitabı III - Adli Yardım

Avukatlar İçin El Kitabı IV - Ceza Muhakemesi Hukukunda Avukatın Soru Sorma Yetkisi

 

 

 

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.