TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
AVUKATLARIN CEZA ADALET SİSTEMİNDE MESLEKİ KAPASİTELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

 

Genel Müdürlüğümüz tarafından sekretaryası yürütülen ve Türkiye Barolar Birliği’nin de ortak olduğu bu projeyle, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin 4.bileşeni “Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesi” kapsamında Türkiye Barolar Birliğinin koordinesinde hazırlanan el kitaplarının tanıtımı amacıyla yapılan bölgesel seminerler, 2014 yılı Eylül ve Ekim aylarında devam edecektir.

Tanıtım seminerlerinde,

  • Savunma Etiği  el kitabının tanıtımını Av.Zeynep Pelin Ataman,
  • Ceza Muhakemesi Hukukunda Avukatın Soru Sorma Yetkisi   el kitabının tanıtımını Av.Naim Karakaya,
  • Savunma Stratejisinin Belirlenmesi ve Dilekçe Hazırlama   el kitabının tanıtımını emekli Askeri Yargıtay onursal Başkanı Fahrettin Demirağ,
  • Adli Yardım   el kitabının tanıtımını Av.Ayhur Tuncel Yazgan  yapmaktadırlar.

Tanıtımı yapılan el kitapları yanında, uygulamada yaşanan sıkıntılar bağlamında soru cevap şeklinde interaktif katılım da sağlanan sunumlar büyük ilgi görmektedir.
Samsun, Trabzon, Şanlıurfa ve Ankara illeri ile devam edecek toplam sekiz ayrı bölgesel seminer ile, Avukatların mesleki kapasitelerinin artırılması amacına hizmet etmek üzere hazırlanan  el kitaplarının toplam 1000 avukata yüz yüze aktarılması/ tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.
Ayrıca hazırlanan bu el kitapları  7000 adet basılarak  il baroları ve temsilciliklerine teslim edilmiş ve büyük ilgi görmüştür.

Avukat El kitapları İl Baroları Gönderi Listesi

 

Hazırlanan El Kitapları:

Avukatlar İçin El Kitabı I - Savunma Etiği

Avukatlar İçin El Kitabı II - Savunma Stratejisinin Belirlenmesi ve Dilekçe Hazırlama

Avukatlar İçin El Kitabı III - Adli Yardım

Avukatlar İçin El Kitabı IV - Ceza Muhakemesi Hukukunda Avukatın Soru Sorma Yetkisi

 

 

 

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.