TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
4. BİLEŞENİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN EL KİTAPLARININ AVUKATLARA TANITIMI

 

Genel Müdürlüğümüz tarafından sekretaryası yürütülen bu projeyle, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projenin sorumlu ortakları Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Barolar Birliğidir. Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülmekte olan proje 12.03.2012 tarihinde başlatılmış olup,  proje faaliyetleri 2014 yılı Aralık ayında sona erecektir.

Bilindiği üzere proje dört bileşenden oluşmakta olup, proje dördüncü bileşeni “Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesi” kapsamında hazırlanan el kitaplarının tanıtımı amacıyla ülkemizin değişik il baroları merkezinde çevre il barolarından avukat meslektaşların katılımı ile gerçekleştirilen tanıtım seminerlerine Şanlıurfa (12-13 Eylül 2014), Samsun (19-20 Eylül 2014) ve Trabzon(26-27 Eylül 2014) illerinde  devam edilmiştir.  

Tanıtım seminerlerinde,

  • Savunma Etiği  el kitabının tanıtımını Av.Zeynep Pelin Ataman,
  • Ceza Muhakemesi Hukukunda Avukatın Soru Sorma Yetkisi   el kitabının tanıtımını Av.Naim Karakaya,
  • Savunma Stratejisinin Belirlenmesi ve Dilekçe Hazırlama   el kitabının tanıtımını emekli Askeri Yargıtay onursal Başkanı Fahrettin Demirağ,
  • Adli Yardım   el kitabının tanıtımını Av.Aynur Tuncel Yazgan  yapmaktadırlar.

Tanıtımı yapılan el kitapları yanında, uygulamada yaşanan sıkıntılar bağlamında soru cevap şeklinde interaktif katılım da sağlanan sunumlar büyük ilgi görmektedir.

Tekirdağ, Malatya ve Ankara illeri ile devam edecek toplam on ayrı bölgesel seminer ile, Avukatların mesleki kapasitelerinin artırılması amacına hizmet etmek üzere hazırlanan  el kitaplarının toplam 1000 avukata yüz yüze aktarılması/ tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca hazırlanan bu el kitapları 7000 adet basılarak il baroları ve temsilciliklerine teslim edilmiş ve büyük ilgi görmüştür.

Avukat El kitaplarına erişim için :    ( cas.adalet.gov.tr  veya   cigm.adalet.gov.tr )

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.