AVUKATLARIN CEZA ADALET SİSTEMİNDE MESLEKİ KAPASİTELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
3.BÖLGESEL SEMİNER / ANTALYA

 

Genel Müdürlüğümüz tarafından sekretaryası yürütülen bu projeyle, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin 4.bileşeni “Avukatların ceza adalet sisteminde mesleki kapasitelerinin iyileştirilmesi” kapsamında hazırlanan el kitaplarının tanıtımı amacıyla üçüncü bölgesel seminer Antalya’da 30-31 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılmıştır.

Antalya Rixos otelde yapılan ilk tanıtım toplantısına Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili Hüseyin Güler, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ramazan Gürkan, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Av.Gül Cihan Türe, Antalya Barosu Başkan Yardımcısı Av.Levent Geçerler, Avrupa Konseyi temsilcileri ile Isparta, Burdur, Denizli, Mersin ve İstanbul’dan avukat meslektaşlar katılım sağlamıştır.

Projenin sekretaryasını yürüten Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Ramazan Gürkan ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Av.Gül Cihan Türe ile Antalya Baro Başkan Yardımcısı Levent Geçerler’in açılış konuşmaları sonrasında, Avrupa Konseyi Proje Ofisi temsilcisi Ceren Güven Güreş genel olarak proje hakkında ve yine Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı adına Murat Yalkın da proje 4.Bileşeni hakkında bilgi vermişlerdir.

Tanıtım seminerinde;

Savunma Etiği el kitabının tanıtımını Av.Zeynep Pelin Ataman,

Ceza Muhakemesi Hukukunda Avukatın Soru Sorma Yetkisi el kitabının tanıtımını Av.Naim Karakaya,

Savunma Stratejisinin Belirlenmesi ve Dilekçe Hazırlama el kitabının tanıtımını Av.Zeynep Pelin Ataman,

Adli Yardım el kitabının tanıtımını Av.Naim Karakaya yapmışlardır.

Tanıtımı yapılan el kitapları yanında, uygulamada yaşanan sıkıntılar bağlamında soru cevap şeklinde interaktif katılım da sağlanan sunumlar büyük ilgi görmüştür.

Planlanan müteakip yedi bölgesel seminerin her birine, 125 avukat ve/veya stajyer avukat meslektaşın katılması öngörülmektedir.

İstanbul, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa ve Ankara illeri ile devam edecek toplam sekiz ayrı bölgesel seminer ile, Avukatların mesleki kapasitelerinin artırılması amacına hizmet etmek üzere hazırlanan  el kitaplarının toplam 1000 avukata aktarılması/ tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.

Ceza Alanında Çalışan Avukatlara yönelik Bölgesel Seminer 30-31 Mayıs Gündem

Hazırlanan El Kitapları:

Avukatlar İçin El Kitabı I - Savunma Etiği

Avukatlar İçin El Kitabı II - Savunma Stratejisinin Belirlenmesi ve Dilekçe Hazırlama

Avukatlar İçin El Kitabı III - Adli Yardım

Avukatlar İçin El Kitabı IV - Ceza Muhakemesi Hukukunda Avukatın Soru Sorma Yetkisi

 

 

 

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.