CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 4. BİLEŞENİ / ANKARA
 

Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin 4. Bileşeni kapsamında yürütülen “Avukatların mesleki kapasitelerinin artırılmasına yönelik el kitaplarının hazırlanması” çalışmasının son uzman toplantısı, yerli ve yabancı uzman akademisyenler, avukatlar ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tetkik hakimlerinin katılımı ile 15/16 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Daha önce belirlenen, avukatın soru sorması, adli yardım, savunma etiği ve savunma stratejisinin belirlenmesi ve dilekçe yazma konu başlıklarındaki kitapçıkların içerikleri oluşturulmuş ve ortak toplantıda uzmanların değerlendirmesine sunulmuştur. Kitapçıkların, ceza alanında görev yapan avukatlar için bir el kitabı niteliğinde olmasından ötürü ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının özetleri kitapların ilgili yerlerine eklenmiştir.  El kitabı içerikleri büyük oranda tamamlanmış, Nisan ayı sonuna kadar grafik tasarım, basım ve dağıtımı gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Planlanan sekiz bölgesel seminerin her birine, 125 avukat ve/veya stajyer avukat meslektaşın katılması öngörülmekte olup, proje ortağı Türkiye Barolar Birliği ilgili barolar ile yazışmalarını tamamlamıştır.

Planlanan Bölgesel Seminer Takvimi :

15/16  Mayıs 2014    : Erzurum
23/24  Mayıs 2014    : İzmir
30/31  Mayıs 2014    : Antalya
06/07  Haziran 2014 : İstanbul
19/20  Eylül 2014      : Samsun
26/27  Eylül  2014     : Trabzon
03/04  Ekim 2014      : Şanlıurfa
…       Ekim 2014      : Ankara

Mayıs ayında Erzurum ile başlayıp, Ekim 2014 Ankara ile sona erecek sekiz ayrı bölgesel seminer ile, Avukatların mesleki kapasitelerinin artırılması amacına hizmet etmek üzere hazırlanan  el kitaplarının toplam  1000 avukata aktarılması/ tanıtımının yapılması amaçlanmaktadır.

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.