TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
KAPSAMINDA
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNDE DÜZENLENEN EĞİTİM SEMİNERLERİ

 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sekretaryası yürütülen bu projeyle, Avrupa standartları ile uyumlu olarak Türk ceza adalet sisteminin etkinliğinin geliştirilmesinin temin edilmesi ve Türk ceza adalet sisteminde insan hakları standartlarının uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Projenin sorumlu ortakları Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Barolar Birliğidir. Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülmekte olan proje 12.03.2012 tarihinde başlatılmış olup,  proje faaliyetleri 2014 yılı Aralık ayında sona erecektir.

Bilindiği üzere proje dört bileşenden oluşmakta olup, proje ikinci bileşeni Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitim alanında sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla sürekli/uzman eğitici havuzu eksikliğinin giderilerek akademinin eğitici havuzunun oluşturulmasının sağlanması ve eğitim müfredatının oluşturulmasına destek verilmesi kapsamında; öncelikle belirlenen konu başlıklarında eğitim modülleri oluşturulmuştur.  Hazırlanan eğitim modüllerinin aday hakim ve Cumhuriyet savcılarına aktarılması da öngörülmekle;
23 – 24 - 25 Eylül 2014    ve     14 - 15 – 16 Ekim 2014 tarihlerinde;

  • “Terör ve Örgütlü Suçlar”,
  • “Koruma Tedbirleri”,
  • “ Etkili Soruşturma Teknikleri”,
  • “Yolsuzlukla Mücadele”,
  • “Bilişim Suçları”
  • “Adil Yargılanma Hakkı

konularında toplam 420 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayına uygulama eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Açılış programına Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Sayın Yılmaz Akçil ile Avrupa Konseyi Program Ofisi Başkanı Sayın Michael Ingledow da katılmışlardır.

Hazırlanan eğitim modülleri aday hakim ve Cumhuriyet savcılarına dağıtılmış ve büyük ilgi görmüştür.

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.