CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2.BİLEŞEN EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ FAALİYETİ / İZMİR
 

Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün sekretaryasını yürüttüğü “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi” Avrupa Birliği ortak projesi 2. Bileşeni olan, “Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitim alanında sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla sürekli/uzman eğitici havuzu eksikliğinin giderilerek akademinin eğitici havuzunun oluşturulmasının sağlanması ve eğitim müfredatının oluşturulmasına destek verilmesi” çalışmaları kapsamında 16/20 Haziran 2014 tarihlerinde İzmir Wyndham Otelde “eğiticilerin eğitimi” semineri düzenlenmiş ve katılımcılara sertifikaları takdim edilmiştir.

Seminere Bakanlığımız tetkik hakimleri yanında, Avrupa Konseyi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri, Yargıtay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Türkiye Adalet Akademisi ve çeşitli adliyelerimizde görevli yaklaşık 60 hâkim ve cumhuriyet savcısı ile yerli ve yabancı akademisyen uzmanlar katılmışlardır.

Bu eğitimin çalışma materyalleri eğitim öncesinde katılımcılara hem elektronik ortamda (Drop Box kullanılarak), hem de eğitim sırasında basılı ve USB ye yüklenmiş olarak ayrıca dağıtılmıştır.  Katılımcılardan bu materyallere eğitim öncesinde hazırlanarak gelmeleri istenilmiş ve eğitimin ilk ve/veya son gününde, program boyunca işlenen konulardan biri üzerine ve en önemlisi eğitim metodolojisi tekniklerini uygulanarak 10 dakikalık bir sunum yapmaları istenilmiştir.

Seminerin ilk gününde bir açılış merasimi yapılmış,

  1. Etkili Soruşturma
  2. Adil Yargılanma
  3. Terör ve Örgütlü Suçlar
  4. Bilişim Suçları
proje grupları bir arada çalışma metodolojisi konusunda bilgilendirilmişlerdir. Daha sonra her bir çalışma grubu ayrı bir salonda ihtisas konuları üzerinde çalışmalarına başlamışlardır.

Her bir katılımcı belirledikleri bir konuda sunumlarını yapmışlar ve diğer katılımcılardan geri bildirim alarak, durumlarını değerlendirme imkanı bulmuşlardır.
Proje kapsamında eğitim modüllerinin hazırlanması sürecine katkı veren eğitici hakim ve Cumhuriyet savcılarımız ve ilgili diğer kurum temsilcilerinin “eğiticilerin eğitimi” seminerleri dizisi bu faaliyet ile sona ermiştir.

Eğitimin gerek meslekî gerek kişisel açıdan faydalı olduğunu ümit eder, seminere katılan ve emek veren tüm katılımcılara teşekkür ederiz.


 

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.