3. BİLEŞEN 1. UZMAN TOPLANTISI
 

AB ülkelerine çalışma ve inceleme ziyaretlerini takiben, ceza hukuku alanında uluslararası adli yardımlaşma konusunda taslak kanun çalışmasını içeren III. Bileşen altında çalışma grupları oluşturulmuştur.  İade, İstinabe, Soruşturma ve İnfazın Devri  ve Hükümlü Nakli  konu başlıklarında çalışan grupların ilk toplantısı  27-28 Haziran 2013 tarihinde İngiltere’den Paul Crome, Fransa’dan Bernard Rabatel, Avusturya’dan Johannes Martetschlaeger ve Almanya’dan Joachim Ettenhofer’in katılımı ve Prof Dr. Durmuş Tezcan, Prof. Dr. Feridun Yenisey, Prof. Dr. Faruk Turhan ve Prof. Dr. Cengiz Başak’ın da katkılarıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Çalışma grupları tarafından kanun taslağının genel çerçevesi ve içerikğine ilişkin detaylar tanımlanmıştır. AB ülkelerine çalışma ve inceleme ziyaretlerini takiben, ceza hukuku alanında uluslararası adli yardımlaşma konusunda taslak kanun çalışmasını içeren III. Bileşen altında çalışma grupları oluşturulmuştur.  İade, İstinabe, Soruşturma ve İnfazın Devri  ve Hükümlü Nakli  konu başlıklarında çalışan grupların ilk toplantısı  27-28 Haziran 2013 tarihinde İngiltere’den Paul Crome, Fransa’dan Bernard Rabatel, Avusturya’dan Johannes Martetschlaeger ve Almanya’dan Joachim Ettenhofer’in katılımı ve Prof Dr. Durmuş Tezcan, Prof. Dr. Feridun Yenisey, Prof. Dr. Faruk Turhan ve Prof. Dr. Cengiz Başak’ın da katkılarıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Çalışma grupları tarafından kanun taslağının genel çerçevesi ve içerikğine ilişkin detaylar tanımlanmıştır.

 

Uzman Toplantısı Gündem...

 

 

 


Bu Proje Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir.
Merkezi Finans ve İhale Birimi bu Projenin Sözleşme Makamıdır.